8/31 araw-araw unang deposito 600 get 68

8/31 araw-araw unang deposito 600 get 68

Event Time
2023/08/31 00:00 – 2023/08/31 23:59

Deposit 600 makakuha ng 68

Paalala: Upang matiyak ang iyong benepisyo. 
Mag-apply lamang ng isang promosyon sa bawat pagkakataon. Hindi tatanggapin ang karagdagang aplikasyon

  1. Pinaka mababa na deposito 600
  2. Ang bonus 68 ay maaari lamang i-claim isang beses sa isang araw.
  3. Ang promosyon na ito ay para lamang sa mga laro ng Slot & Fisher, Kailangan ng 1x Turnover
  4. Hindi maaaring ipagsabay sa ibang promotion sa parehong oras.
  5. Maaaring i-click ang “Apply” button bago ang deposito.
Bonus sa unang maliit na deposito - 1