Bonus sa unang maliit na deposito

Bonus sa unang maliit na deposito

Event Time
2023/08/10 00:00 – 2023/12/31 23:59

Bonus 66 sa unang maliit na deposito

Paalala: Upang matiyak ang iyong benepisyo. 
Mag-apply lamang ng isang promosyon sa bawat pagkakataon. Hindi tatanggapin ang karagdagang aplikasyon

  1. Bawat miyembro ay maaaring makapag apply ng isang beses lamang. Max withdrawal 500.
    ※Kung maglalaro ka ng iba pang mga laro, ang kabuuang turnover ay hindi kakalkulahin. Gayundin, ang lahat ng mga bonus at kita na kikitain ng system ay ibabawas at hindi na maibabalik
  2. Ang promosyon na ito ay para lamang sa SLOT Games Kailangan ng 20X Turnover
  3. Hindi maaaring ipagsabay sa ibang promotion sa parehong oras.
  4. Maaaring i-click ang “Apply” button bago ang deposito.
Bonus sa unang maliit na deposito - 1